Skip links

Huurverhoging? Zo wordt dit bepaald!

Niemand zit hier natuurlijk op te wachten. Helaas gaat de huurverhoging nergens heen. Sterker nog, die blijft elk jaar terug komen. En je vraagt je vast af hoe dit tot stand komt. Wie bepaalt deze verhoging, en ben ik hiermee akkoord gegaan tijdens het ondertekenen van mijn huurovereenkomst? Geen paniek: in dit artikel zal ik deze vragen beantwoorden.

Huurverhoging in de vrije sector

Voor sociale huurwoningen is er een maximale huurverhoging die afhankelijk is van jouw inkomen. In 2020 mag deze huurverhoging maximaal 5,1% tot 6,6% omhoog. Voor woningen in de vrije huursector is er geen maximum. Uh wat..? Lees ik dat goed? Ja, maar hier geldt wel de regel dat de verhuurder maar één keer in 12 maanden de huur mag verhogen. En dit moet dan wel in het huurcontract staan of er moet een nieuw huurcontract ondertekend worden. 

Huurcontract

In het huurcontract staan de afspraken over de huur en eventuele verhogingen. Het is dus belangrijk om deze goed door te lezen voordat je hem ondertekend. Zodra je dit hebt gedaan, en er staat dat er jaarlijks huurverhoging zal plaatsvinden, dan ben je hiermee akkoord gegaan. De verhuurder hoeft in dit geval alleen aan te geven hoe hoog de huur zal worden. Je hebt 2 manieren hoe de huurverhoging in het contract kan staan, namelijk:

  • Indexeringsclausule:

Deze clausule wordt het meest gebruikt. Door deze op te nemen in het huurcontract stijgt de huurprijs mee met de inflatie. De verhoging wordt dan berekend op basis van de consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau van de Statistiek.

  • Markthuuraanpassing:

Deze bepaling kan ervoor zorgen dat de huur in een keer enorm stijgt. De verhuurder mag de huurprijs ééns in de vijf jaar aanpassen naar de actuele markthuur. Dit betekent dat er wordt gekeken naar vergelijkbare huurwoningen en de bijbehorende prijzen. Deze kan dan ineens een stuk hoger uitvallen. Maar: de verhuurder moet wel kunnen onderbouwen wat de actuele markthuur is!

Nieuw contract

Staat er in jouw huurcontract niks over een eventuele huurverhoging? Dan kan de verhuurder de huurprijs alleen verhogen door een nieuw contract op te stellen en door jou te laten ondertekenen. In dit geval kun je weigeren om het contract te ondertekenen. De verhuurder kan dan naar de rechter. Als deze het nieuwe contract redelijk vind dan moet je deze óf ondertekenen, of op zoek naar een nieuwe woning..

Ben je op zoek naar een huurwoning? Kijk dan eens op Scanler!